De Lange Bouwtechnisch Adviesbureau

Persoonlijk en professioneel bouwkundig advies op maat

Met mijn jarenlange ervaring in grote en kleine nieuwbouw, renovaties en in nazorg projecten heb ik de kennis, expertise en een schat aan ervaring in huis. Ik ondersteun en geef advies over het geweldige plan, nieuwbouw of verbouw, dat u heeft. Op basis van uw individuele wensen kunt u een deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk advies verwachten.

Wat zijn uw plannen? Wat voor ideeën heeft u?

Een deskundig bouwkundig rapport bespaart u onaangename verrassingen achteraf. U weet vóóraf welke bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud uw pand heeft en hoe urgent ze zijn. Het zou toch erg vervelend zijn als u ná het plaatsen van een nieuwe keuken of het leggen van een nieuwe parketvloer ontdekt, dat de balklagen en/of het vloerhout verrot of aangetast is en dat alles er uit gebroken moet worden om de vloer te herstellen.

Onafhankelijk advies

De Lange Bouwtechnisch Adviesbureau garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar gegeven advies. De Lange Bouwtechnisch Adviesbureau verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers of welke tussenpersonen dan ook, die de resultaten van het advies zouden kunnen beïnvloeden.

Plan van Aanpak

Er kan voor u tevens een plan van aanpak gemaakt worden met de daarbij behorende kostenraming, zodat u de financiële zijde ook inzichtelijk heeft. Hierbij kunt u denken aan stap voor stap verbouwen in een meerjarig verbouwingsplan.

Technische omschrijving

Voor het aanvragen van offertes is een TO enorm handig. U vraagt meerdere offertes en u krijgt ook vergelijkbare offertes. Wanneer u zonder TO aanvragen doet kunt u geen offertes vergelijken omdat iedere aannemer het werk anders interpreteert of door uw enthousiasme een andere aanvraag heeft gedaan.

Als Energie Prestatie Adviseur kan hij u helpen om de woning te optimaliseren met isolatie c.q. installatie advies.

Controles tijdens uitvoering

Tijdens de uitvoering kan ik tussentijdse controles uitvoeren en vastleggen in een rapportage. De punten welke hier in zijn opgenomen zijn een advies waar de aannemer zijn kwaliteit mee kan verhogen dan wel verbeteren.

Prijzen

Oplevering Nieuwbouw woning v.a. € 205,-
Aankoop Aankoopkeuring bestaande woning v.a. € 250,-
Specialistisch b.v. Kruipruimte of lekkage onderzoek v.a. € 300,-

Portfolio